Nationale Orkestspelen 2020 en Corona

Met pijn in ons hart en grote teleurstelling hebben we moeten besluiten dat de Orkest Academie op 4 en 5 april in Akoesticum Ede niet door kan gaan. 

De ontwikkelingen, adviezen en regelgeving omtrent het oprukkende coronavirus geven ons geen andere keuze.
Meerdere orkesten zijn genoopt de voorbereidingen vooralsnog stop te zetten en een garantie dat de situatie na 31 maart zal veranderen is er uiteraard niet.
Op dit moment zijn we als bestuur in overleg wat de volgende stappen zullen zijn en hoe we de Nationale Orkestspelen nu vorm kunnen gaan geven.

Orkest Academie

Tijdstip: 4-5 april 2020, Akoesticum Ede 
Ieder orkest speelt in de Orkestacademie een zelfgekozen programma en krijgt feedback van een professionele vakjury dat wordt opgesteld in een (niet openbaar) rapport en wordt besproken met dirigent, bestuur en eventueel orkestleden. 
 
Tijdens de Orkestacademie zien en horen de jeugdorkesten elkaar niet alleen, maar kunnen de leden zich individueel ook aanmelden voor workshops en masterclasses, gegeven door professionele orkestmusici, dirigenten en dwarsdenkers. 

Dirigenten Masterclass

Op zaterdag 4 april zal er vanaf 19:30 in Akoesticum een masterclass voor dirigenten van Jeugdsymfonieorkesten plaatsvinden.
We vinden het belangrijk dat de artistiek leiders van jeugdorkesten de kans krijgen zich te ontwikkelen en/of presenteren.  De deelnemers zijn inmiddels  bekend en we zijn trots dat we Antony Hermus bereid hebben gevonden om de masterclass te modereren. Het Young Talent Orchestra Codarts zal als masterclass orkest haar medewerking verlenen. 
Deze leerzame avond is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.